Havedag

Afholdes næste gang lørdag d. 14. juni 2014 kl. 13:00

Vi mødes på boldbanen, hvor der vil blive delt opgaver ud. Der bliver arrangeret noget mad, vin, øl og vand til deltagerne i havedagen.

Maden forventes klar omkring kl. 18:00.

Vi glæder os til at se så mange som muligt!