Påskedag, søndag d. 1. april 2018, åbner Flagallé Regstrup. Grundejerforeningen Regstrup Å har også sponseret et flag. Kom og vær med til selve åbningen på parkeringspladsen v. kirken/gamle skole kl. 12:00. Se mere på www.flagalle4420regstrup.dk