Husskader i området

Husskader i området

Det blev blandt andet bragt op på seneste generalforsamling at antallet af husskader, alliker og andre store fugle er steget kraftigt de seneste år. Dette går ud over de mindre sangfugle, som ikke rigtigt får plads.

De huserer særligt i bæltet med de store træer der starter for enden af Georginevej og løber ned omkring bålstedet ved boldbanen.

Det er muligt at søge om tilladelse hos Skov og Naturstyrelsen til selv at regulere i området, ved enten at skyde fuglene eller fange dem i fælder (såfremt man har jagttegn). Tilladelsen kan gives fra 1. februar til 15. april, så vi er desværre for sent ude i år, men vi vil forsøge at indhente en sådan tilladelse til næste år.