Den første sne i år

Den første sne i år

Så blev det igen tid til vintervejr og sne.
Selvom alle naturligvis er gode til at huske rydde sne på fortove osv. ud for egne huse, gør bestyrelsen blot opmærksom på nedenstående regler om snerydning (fra borger.dk).

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Vi har igen i år indgået aftale med Christian Mejnertsen, der gjorde det så fint med at rydde og salte veje for os sidste år, så det er altså blot fortove, parkeringspladser og deslige som grundejerne selv står for.

Mange vinterhilsner,
Bestyrelsen