Fastelavn søndag d. 7. februar 2016 kl. 10:00

Traditionen tro er Grundejerforeningen vært ved en lille tøndeslagning i forbindelse med fastelavn.

I år afholdes begivenheden i carporten hos vores ærede formand, Gyvelvej 11.

Kig forbi, til et par hyggelige timer med lidt vådt og tørt til både børn og voksne.

Den første sne i år

Så blev det igen tid til vintervejr og sne.
Selvom alle naturligvis er gode til at huske rydde sne på fortove osv. ud for egne huse, gør bestyrelsen blot opmærksom på nedenstående regler om snerydning (fra borger.dk).

Hvis dit hus ligger ud til en offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen. Om søndagen skal der dog først være ryddet for sne kl. 8 om morgen og frem til kl. 22. Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, er det din pligt at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Vi har igen i år indgået aftale med Christian Mejnertsen, der gjorde det så fint med at rydde og salte veje for os sidste år, så det er altså blot fortove, parkeringspladser og deslige som grundejerne selv står for.

Mange vinterhilsner,
Bestyrelsen

Tak for en super havedag

Hygge i garagen

Årets havedag blev afholdt lørdag d. 30. maj.

Fremmødet kl. 13:00 på boldbanen var godt. Vi var omkring 25 voksne og ca. ligeså mange børn. Langt størstedelen af tiden kunne de små børn lege sammen i nogle af haverne eller på selve boldbanen under opsyn af nogle af forældrene. De større børn var også gode til at lege med de små, og der blev bl.a. sparket lidt bold.

Arbejde med syrenbælterne

Solen skinnede det meste af dagen, og lige på trods af lidt vind, kan vi godt sige at vejret var med os.

Vi gik, så vidt muligt, sammen i større flokke således at vi var mange om den samme opgave. Det gav en god fællesskabsfølelse. Vi fik nået rigtigt mange opgaver og – mindst ligeså vigtigt – vi fik holdt en masse pauser som gav en god anledning til at få snakket med nogle af dem man måske ikke lige snakker med til dagligt, rundt omkring fra de andre veje.

Både børn og voksne havde en god dag

Vi havde en rigtig produktiv dag, hvor vi bl.a. fik

 • Gødet boldbanen
 • Slået græs på boldbanen og rundt omkring skildpadden (bålstedet)
 • Ordnet ukrudt/græs omkring pil ved boldbanen og skildpadden
 • Ordnet ukrudt langs kantstene
 • Sat enkelte løse kantsten fast
 • Ordnet rundt omkring syrenerne i syrenbælterne så de kan få luft
 • Samlet affald (der var nærmest ikke noget – meget positivt)

Skildpadden blev rigtigt flot

Boldbanen og området omkring blev trimmet

Omkring kl. 13:00 var der blevet lagt en pattegris på grillen, og omkring kl. 18:00 mødtes alle deltagerne til en hyggelig aften i formandens garage til helstegt pattegris, 2 slags kartofler, 2 slags salat med dressing, kold bearnaise og stenovnsbrød med hvad der dertil hører af øl, vand og vin. Vi havde en rigtig hyggelig aften, oven på en god havedag, hvor de sidste gik hjem omkring midnat.

Grisebassen lavede sig selv mens vi arbejdede

Alt i alt var dagen en kæmpe succes, og vi håber at se endnu flere til næste år, såfremt kalender, helbred osv. tillader det.

Mange hilsner,
Bestyrelsen

Havedag 30. maj 2015

Hej Alle,

Husk at vi afholder havedag lørdag d. 30. maj 2015. Vi mødes på boldbanen kl. 13:00.

Send en mail til bestyrelsen@gf-regstrupaa.dk med tilmelding (antal voksne + børn), så vi ved hvor mange hænder vi har til at hjælpe om dagen, og hvor mange vi skal købe ind til om aftenen.

Vi sørger for en masse godt at spise og drikke om aftenen, og lidt lækkert til børnene også.

Vi forestiller os at følgende punkter skal ordnes:

 • Round-up til alle vejkanter
 • Flytte lidt på nogle skilte
 • Få ordnet Syrenbælterne så syrenerne får luft (evt. flis)
 • Beskære frugtræer
 • Ordne ukrudt ved bålstedet/pilen (og beskære pil)
 • Samle evt. affald
 • Gødning af fodboldbane
 • Sten på plads i vejkanterne

Hvis nogle har input til andet, er man velkommen til at foreslå disse ved tilmelding.

Vi håber at se så mange som muligt til havedagen, til lidt arbejde og en hyggelig aften.

Venlig hilsen,
Morten

Fastelavn 15. feb 2015

Der afholdes fastelavn, søndag d. 15. februar 2015 kl. 10:30, i carporten til Georginevej 10.

Der er en fastelavnsbolle til alle (så længe lager haves), og der vil være noget kaffe, kakao og juice. Vi sørger for at der også er lidt lækkert i tønderne.

Vi har en almindelig tønde til de lidt større børn, og en paptønde til de helt små.

Så tag familien under armen, og duk op til en hyggelig stund for både børn og voksne.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Arrangering af fastelavn

Fastelavn 2015

Kære grundejere,

Det er ved at være fastelavnstid, og i den forbindelse vil bestyrelsen høre om nogle kunne have lyst til at arrangere en gang tøndeslagning for foreningens børn og barnlige sjæle.

Fastelavn ligger i år søndag d. 15. februar.

Hvis en (eller flere der går sammen) skulle have lyst til at arrangere dette (finde en ledig carport el. lign., bestilling af fastelavnsboller, indkøb og ophængning af tønder, kaffebrygning, kakaovarmning, og hvad man ellers kunne finde på) er man meget velkommen til at sende en mail på: bestyrelsen@gf-regstrupaa.dk.

Grundejerforeningen afholder naturligvis udgifterne til diverse indkøb i forbindelse med arrangementet.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen

Julesneen falder

Julen er over os, og der skal først og fremmest lyde et rigtigt glædelig jul fra Grundejerforeningen Regstrup Å.

Det blev desværre ikke til rigtig hvid jul i år, men det ser ud til at sneen tager revanche nu her 1. juledag.

Vi har igen i år lavet en aftale med Christian Mejnertsen fra Søstrup omkring snerydning af vore veje. Aftalen er, at Christian kommer og salter/rydder når han vurderer at det er nødvendigt. Det er i øvrigt også Christian der rydder/salter for HD ejendomme på Irisvej.

Der er ikke lavet aftale omkring rydning af stierne. Vi forventer (igen i år) at kommunen påtager sig ansvaret for rydning af stierne.

Glædelig jul, og godt nytår fra bestyrelsen

Asfalt på Hyacintvej og Jasminvej

Til de der ikke allerede har fået besked fra kommunen (og til alle andre interesserede):

Der vil blive lagt sidste lag asfalt på Jasminvej den 9. oktober og på Hyacintvej den 10. oktober.

Der må ikke holde parkerede biler på vejen, når arbejdet udføres.

Har du husket at indbetale kontingent?

Fristen for indbetaling af kontingent for 2014 (1. september 2014) er overskredet.

Vi mangler stadig 13 indbetalinger (25%).

Er du en af de uheldige, sørg da hurtigst muligt for at indbetale kontingentet for 2014 (kr. 1.200) på foreningens konto:

4398
3562173374

Husk at skrive År, Vej og Nummer i teksten til modtager.

Med venlig hilsen,
Kassereren

Fælles græsslåning af boldbanen kl. 16:00

Boldbanen er ved at være lidt langhåret, så der er fællesslåning i dag, søndag, kl. 16:00.

Medbring, som altid, egen plæneklipper, forplejning og godt humør 🙂

Top