Plan for græsslåning på boldbanen 2016

På seneste generalforsamling var der ikke enighed omkring indkøb af have-traktor til brug for slåning af boldbanen.

Det blev i stedet besluttet at give det et forsøg med at slå boldbanen på frivillig basis. Christian, Jasminvej har lavet nedenstående skema, således at det er overskueligt og nemt at se hvornår ens vej har “turen”.

— Opdateret —

Planen er blevet skubbet en uge, og kan findes på http://gf-regstrupaa.dk/graesslaaning/

Plan er lavet ud fra slåning hver 14 dage/ 2 uge som da der blev slået af firma.

Man vælger selv dag, men det skal tilstræbes at være omkring Weekend for at den mellem liggende periode ikke bliver for lang.

De enkelte veje er selv ansvarlig for at der bliver slået, der udsendes ingen sms/mail/facebook besked fra bestyrelsen.